Lendav ketas
Kujund Figuur Figuur Kujund Kujund Figuur Kujund Figuur Figuur
 

"Hong Kong UFO Footage" video analysis - analüüs

The duration of the video: one minute and 8 seconds
Video pikkus: üks minut ja 8 sekundit

Slides 29 and 33. In this video we see a rare form of UFO
Slaidid 29 ja 33. Videol on näha harvaesineva kujuga UFO

Klõps piltidele avab suurema pildi - click on the images to open larger ones Slide 29 : Slaid 29 Slide 33 : Slaid 33

Here we analyse a UFO video clip posted on the "YouTube" website.
This video clip was taped on March 18 1995 somewhere in the harbours of Hong Kong.
Hong Kong is located on China's south coast. It is surrounded by the South China Sea on the east, south, and west, and borders the city of Shenzhen in Guangdong Province to the north over the Sham Chun River. The territory consists primarily of Hong Kong Island, Lantau Island, Kowloon Peninsula and the New Territories as well as some 260 other islands. While Lantau is the largest island, Hong Kong Island is the second largest and the most populated. Hong Kong territory is 1,104 sq km and population is 6,9 million.

Siin analüüsitud ufovideo asukoht on "YouTube" weebileht.
See video on võetud hinnanguliselt 18. märtsil 1995.a. kusagil Hong Kongi sadamas. Hong Kong asub Hiina lõuna-osas Lõuna-Hiina mere ääres. Territoorium piirneb idast, lõunast ja läänest Lõuna-Hiina merega ja põhjast Guangdongi Provitsi Shenzheni linnaga, mis asub teiselpool piiriks olevat Sham Chuni jõge. Territooriumi koosseisus on Hong Kongi saar, Lantau saar, Kowloon poolsaar, Uus Territoorium ja veel umbes 260 väikesaart. Kui Lantau on suurim saar, siis Hong Kongi saar on suuruselt teine, kuid kõige suurema asustusega. Hong Kong on Hiina administratiivse eripiirkonna staatuses. Tema pindala on 1104 km2 ja rahvastiku arv on 6,9 millionit.

It is estimated that at 1:50 P.M. and 30 seconds a yellow spot appeared on the tape. After continuously zooming in on the tape we can see a rare form of yellow UFO. The total apparent time of the UFO on the tape is about 20 seconds. In the images ( slides 29, 36 ) with an greater enlargement of the UFO, we see a sphere-like object forming on the bottom tip of UFO.

Kell 13 50 ja 30 sekundit ilmub videol nähtavale kollane laik. Peale suurenduse jätkamist ilmub nähtavale kollane harvaesineva kujuga UFO. UFO nähtaval olemise aeg videol on umbes 20 sekundit. UFO ekstra suurendusega piltidel ( slaidid 29, 36 ) on näha UFO allosas sfääri sarnast moodustist.

The extra enlargement of the UFO in the slides 29 and 36
UFO ekstra suurendus slaididel 29 ja 36

Klõps piltidele avab suurema pildi - Click on the images to open larger ones
Slide 29 : an enlargement of the UFO. Slaid 29 : suurendus UFOst Slide 36 : an enlargement of the UFO. Slaid 36 : suurendus UFOst
We see a sphere-like object forming on the bottom tip of UFO
UFO allosas on näha sfääri sarnast moodustist
The enlargement of the UFO in slides 17 ; 29 ; 33
UFO suurendus slaididel 17 ; 29 ; 33


Slide 17 : an enlargement of the UFO. Slaid 17 : suurendus UFOst Slide 29 : an enlargement of the UFO. Slaid 29 : suurendus UFOst Slide 33 : an enlargement of the UFO. Slaid 33 : suurendus UFOst
The intervals between slides in this slideshow are random
Selles slaidiprogrammis on slaidide vahel erinev intervall
E-post

Lehekülje koostas ja teostas Ivo Tarmisto
Composer and developer of the website - Ivo Tarmisto


Insigiil