Lendav ketas
Kujund Figuur Figuur Kujund Kujund Figuur Kujund Figuur Figuur
 

"UFOs flight on January 28 2005, Mexico" video analysis
"UFOde lend 28 jaanuar 2005, Mehhiko" video analüüs

The duration of the video: 2 minutes and 15 seconds
Video pikkus: 2 minutit ja 15 sekundit

In the slide 17 have seen nice looking figures formed by objects
Slaidil 17 on näha objektide tekitatud ilusa kujuga joonis

Klõps piltidele avab suurema pildi - click on the images to open larger ones Pildil on 31 objekti - There are 31 objects in the image Slaid 17 : sinusoid, kolmnurgad, rida - Slide 17 : sinuous, triangles, row

Here we analyse a UFO video clip posted on the "YouTube" website.
This video clip was taped on January 28 2005 somewhere in Mexico, the land area of which is 1,923,040 sq km and the population 109,955,000 (July 2008 est.).
México City is the capital of México. It is very old, the worlds largest city and the financial, political and cultural center of México. It is an energetic metropolis and an incredible place.
The population of the city is over 8,7 million inhabitants (2005).

Siin analüüsitud ufovideo asukoht on "YouTube" weebileht.
See video on võetud hinnanguliselt 28. jaanuaril 2005.a. kusagil Mehhikos, mille pindala on 1 923 040 ruutkilomeetrit ja elanikkond on 109 955 000 seisuga juuli 2008.a.
Mehhiko pealinn on México City, mis on maailma üks suurimaid linnu. See on maa poliitiline-, finats- ja kultuurikeskus. See on lihtsalt tohutu energeetiline metropol ja lihtsalt üks uskumatult kummaline koht.
Selle suurlinna elanikkond on üle 8,7 millioni 2005.a. seisuga.

The total number of objects on the video clip is estimated at more than 70.
During the time of taping the objects move in relation to each other and are sometimes seen to be flying in formation. There is a leader object and behind it are 8 objects in wing formation ( slides 32 up to 36 ). Behind the wings is the main body with 23 objects. The main body follows a single pair ( slides 32 up to 34 ). Then comes the last body with 19 objects ( slides 30, 31 and 70, 71). The last objects in the formation are in a single triple form ( slides 70 up to 80 ). Around the formation are 10 objects ( slides 1, 2 ).

Hinnanguliselt võib sellel videol olla rohkem kui 70 objekti. Filmimise ajal muudavad objektid kogu aeg oma asukohta üksteise suhtes, kuid on näha, et vahel nad liiguvad formatsioonis. Formatsiooni peas on üks objekt, millele järgneb kaheksast objektist nagu tiibu meenutav moodustis ( slaidid 32 kuni 36 ). Tiibade järel on 23 objektist koosnev põhigrupp, millele järgneb üksik paar ( slaidid 32 kuni 34 ). Tagumises grupis on 19 objekti ( slaidid 30, 31 ja 70, 71 ). Formatsiooni sabas on objektide kolmik ( slaidid 70 kuni 80 ). Põhiformatsiooni ümber on veel kümmekond objekti hajali ( slaidid 1 ja 2 ).

An example of the formation - Näide formatsioonist

Klõps piltidele avab suurema pildi - Click on the images to open larger ones Slaid 32 : Objektid om formatsioonis - Slide 32 : Objects in the formation Slaid 34 : Formatsiooni esiosa - Slide 34 : The head and main body of the formation
The enlargement of the objects in slides 38 ; 46 ; 78
Slaididel 38 ; 46 ; 78 olevate objektide suurendused

37 objekti - objects. Formatsiooni keskosa ja selle järel olev paar - The main body of the formation and the follows pair 4 objekti - objects. Kolmik keskosast - The triplet from the main body 3 objekti - objects. Formatsioon lõpeb sabakolmikuga - The triplet of the tail
The interval between slides in this slideshow is one second
Selles slaidiprogrammis on slaidide intervall üks sekundThis is another video clip I have analyzed: "UFOs Flight Over Guadalajara" Mass UFO flights have been taped in Guadalajara on June 10th, 2004. It is Mexico's second largest city, which is situated about 450 km to the north-west of Mexico city.
The population of the city is 3,5 million.

Üks teine video, mida ma olen analüüsinud, "UFOs Flight Over Guadalajara", veel suurema hulga UFOdega ülelennul, on võetud 10. juunil 2004.a. Guadalajara linnas, mis asub Mehhiko pealinnast loodes, linnulennul umbes 450 km kaugusel.
See on Mehhiko suuruselt teine linn, mille elanikkond on 3,5 milljonit.


E-post

Lehekülje koostas ja teostas Ivo Tarmisto
Composer and developer of the website - Ivo Tarmisto


Insigiil