Lendav ketas
Kujund Figuur Figuur Kujund Kujund Figuur Kujund Figuur Figuur
 

"UFOs flight Over Guadalajara, Mexico" video analysis
"UFOde lend üle Guadalajara, Mehhiko" video analüüs

The duration of the video: 59 seconds
Video pikkus: 59 sekundit

Pildil 23 on üle 112 objekti. Joontega ühendatud objektid sarnanevad tähtkujudele
More than 112 objects are on the image 23. Lines connecting the objects are similar to some constellations

Klõps piltidele avab suurema pildi - click on the images to open larger ones Pildil on üle 112 objekti - More than a 112 objects are on the image Joontega ühendatud objektid sarnanevad tähtkujudele - the lines connecting objects are similar to constellations

The city of Guadalajara is situated about 450 km to the north-west of Mexico city, the capital of the country of Mexico.
It is Mexico's second largest city. The population of the city is 3,5 million.

Guadalajara linn asub Mehhiko pealinnast loodes linnulennul umbes 450 km kaugusel.
See on Mehhiko suuruselt teine linn, mille elanikkond on 3,5 milljonit
.

Here we analyse a UFO video clip posted on the "YouTube" website.
On June 10, 2004, the city of Guadalajara witnessed undoubtedly one of the most spectacular sightings of UFOs in flight.
The total number of objects on the video clip may be estimated at more than 350.
There are seen two denser areas on the left side and on the right side of the video clip - around these areas are quite a lot scattered UFOs.

Siin analüüsitud ufovideo asukoht on "YouTube" weebileht.
10. juunil 2004.a. oli Guadalajara linn tunnistajaks väga vaatemängulisele ufode massilisele ülelennule.
Hinnanguliselt võib videol olevate objektide üldarv olla rohkem kui 350.
Videol on näha, et ümber vasak- ja parempoolse tiheda mustri on hulganisti objekte hajali.

Formatsioonid - Formations

Klõps piltidele avab suurema pildi - Click on the images to open larger ones Pildil on 39 objekti - There are 39 objects in the image Joontega ühendatud objektid sarnanevad tähtkujudele - Lines connecting objects are similar to constellations
Pildil 48 kollase ringi sees oleva objekti suurendused
The enlargement of the object in the yellow circle from the image 48

Choose a thumbnail to begin - Vali väikepildi ja alusta vaatamist

E-post

Lehekülje koostas ja teostas Ivo Tarmisto
Composer and developer of the website - Ivo Tarmisto


Insigiil