Lendav ketas

UFO jättis maapinnale jälje Kassari külas Hiiumaal


Sisukord
1×1px 1×1px
Fotografeeris,
lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Jälje mõõtmed

Jälje pikkus pikiteljel on 5,0 m
ja märgatavate kontuuride laius 3,7 m.
Jälje keskmises osas asub tema ülejäänud osast selgelt eristatav südamik,
mis on munakujuline.
Munakujulise südamiku pikkus pikiteljel on 150 cm ja laius 111 cm.

Vaated munakujulisele südamikule

Lähedalt maapinnast kõrgemalt koos 75 cm pikkuse mõõtjoonlauaga
Foto 16
Vaade munakujulisele südamikule lähedalt maapinnast kõrgemalt koos 75 cm pikkuse mõõtjoonlauaga
Maapinnalt koos mõõtjoonlauaga
Foto 17
Südamik maapinnalt koos mõõtjoonlauaga
Maapinnast kõrgemalt
Foto 18
Südamik maapinnast kõrgemalt
Tagasi algusesse