Lendav ketas

UFO jättis maapinnale jälje Kassari külas Hiiumaal


Sisukord
1×1px 1×1px
Fotografeeris,
lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Lähifotod jälje munakujulise südamiku piirkonnast
selle laiema otsa poolt kitsama otsa suunas


Fotode omavahelise seose loomiseks on kasutatud punase kolmnurgaga "märkkivi" mõistet.

Märkkiviks on foto ülemises servas olev murenenud kivitükk
Foto 55
Märkkiviks on foto ülemises servas olev murenenud kivitükk
Sellel fotol asub murenenud kivitükk pildi parema ääre suunas keskel
Foto 56
Sellel fotol asub murenenud kivitükk pildi parema ääre suunas keskel
Siin asub murenenud kivitükk pildi vasakus ääres all.
Järgneva fotoga 58 seostamiseks on märkkiviks
pildi paremas ääres keskel olev nelja tahuga kivike.
Foto 57
Siin asub murenenud kivitükk pildi vasakus ääres all.
Siin asub nelja tahuga kivike pildi paremal pool alumises ääres.
Järgneva fotoga 59 seostamiseks on märkkiviks
pildi vasakus ääres all olev helevalge
ebakorrapäraste servadega kivike.
Fotoga 60 seostamiseks on märkkiviks
pildi ülemises ääres vasakul olev kivike.
Paremal üleval on lohk nr 3 ja tema kõrval
kivipuru pesa nr 12.
Foto 58
Siin asub nelja tahuga kivike pildi paremal pool alumises ääres
Siin asub ebakorrapäraste servadega kivike pildi paremas ääres.
Märkkivikesest vasakul pool on näha südamikus asetsev
valge pulbriga täidetud tsentraalne lohk nr 2
Foto 59
Siin asub ebakorrapäraste servadega kivike koos tema kõrval üleval asetseva pruuni väikese kivikesega pildi paremas ääres keskel
Siin asub fotol 58 ülaservas olev märkkivike pildi alumises ääres keskel.
Järgneva fotoga 61 seostamiseks on märkkiviks
pildi ülaosas asuv ümarate servadega piklik kivike.
Foto 60
Siin asub fotol 58 olev märkkivike pildi alumises ääres keskel
Siin asub fotol 60 olev märkkivike
pildi paremas ääres keskel ja on tume kivike.
Järgneva fotoga 62 seostamiseks on sama märkkivike.
Foto 61
Siin asub fotol 60 olev märkkivike pildi paremas ääres keskel ja on tume kivike fotol 60
Siin asub fotol 60 olev märkkivike pildi alumises servas vasakul.
Foto 62
Siin asuvad fotol 60 olevad kolm märkkivikest pildi alumises servas vasakul ja hästi on näha nendest kaks
Siin on näha fotol 62 olev märkkivike
pildi alumises ääres paremal nurgas ja on tume.
Fotodel 62 ja 63 on veel ühine märkkivike,
mis fotol 62 asub ülemises ääres vasakul
ja fotol 63 parema ääre suunas keskel.
Foto 63
Siin on näha fotol 62 olevatest märkkivikestest ainult ühte ülemist, mis asub siin pildi alumises ääres paremal nurgas ja on tume
Siin asub fotodel 62 ja 63 kirjeldatud märkkivike
pildi alumises ääres vasakul.
Foto 64
Siin asub fotodel 62 ja 63 kirjeldatud märkkivike pildi alumises ääres vasakul
Siin asub fotodel 62, 63, ja 64 kirjeldatud märkkivike
pildi alumises ääres paremal nurgas.
Foto 65
Siin asub fotodel 62, 63, ja 64 kirjeldatud märkkivike pildi alumises ääres paremal nurgas
Kipsjäljendite võtmine
Foto 34
Kipsjäljendite võtmine
Vaade kipsjäljendile südamikus nr 2 tähistatud lohust,
mis fotol 34 "Kipsjäljendite võtmine" asub vasakul pool.
Südamikus nr 2 tähistatud lohu mõõtmed on 22 cm : 16 cm.
Foto 66
Vaade kipsjäljendile südamikus nr 2 tähistatud lohust, mis fotol 34 "Kipsjäljendi võtmine" asub vasakul pool
Vaade südamikus nr 2 tähistatud lohu kipsjäljendile külje pealt.
Jäljendi kõrgus selle kõrgemas kohas on 6 cm.
Foto 67
Vaade südamikus nr 2 tähistatud lohu kipsjäljendile külje pealt. Jäljendi kõrgus selle kõrgemas kohas on 6 cm
Vaade kipsjäljendile südamiku kõrval nr 3 tähistatud lohust,
mis fotol 34 "Kipsjäljendite võtmine" asub paremal pool.
Lohk nr 3 on ümar
Foto 68
Vaade kipsjäljendile südamiku kõrval nr 3 tähistatud lohust, mis fotol 34 "Kipsjäljendi võtmine" asub paremal pool
Vaade südamiku kõrval nr 3 tähistatud lohu kipsjäljendile külje pealt.
Jäljendi kõrgus selle kõrgemas kohas on 6 cm.
Foto 69
Vaade südamiku kõrval nr 3 tähistatud lohu kipsjäljendile külje pealt. Jäljendi kõrgus selle kõrgemas kohas on 6 cm

Tagasi algusesse