Lendav ketas

UFO jättis maapinnale jälje Kassari külas Hiiumaal


Sisukord
1×1px 1×1px
Fotografeeris,
lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Osaliselt söestunud puidutükid jälje peal

Lohu 2 keskmest jälje kirdepoolse külje suunas
96 cm kaugusel lebavad puidutükikesed,
milledest mõned on osaliselt söestunud.

Söestunud puidutükikesed kaugemalt
Foto 40
Söestunud puidutükikesed kaugemalt
Söestunud puidutükikesed lähemalt
Foto 41
Söestunud puidutükikesed lähemalt
Osaliselt söestunud puidutükikesed
Foto 44
Osaliselt söestunud puidutükikesed
Jälje laiema otsa pool lohust 2 112 cm kaugusel
lebab puidutükk harali oksakestega,
mille oksakeste poolne ots on söestunud
Foto 49
Jälje laiema otsa pool lohust 2 112 cm kaugusel lebab puidutükk harali oksakestega, mille oksakeste poolne ots on söestunud

Tagasi algusesse