Lendav ketas

UFO jättis maapinnale jälje Kassari külas Hiiumaal


Sisukord
1×1px 1×1px
Fotografeeris,
lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Vaated jäljele pikkiteljel

Kaugelt maapinnast kõrgemalt
Foto 3
Vaade pikiteljel laiema otsa poolt kaugelt maapinnast kõrgemalt
Maapinnast kõrgemalt
Foto 4
Vaade laiema otsa poolt maapinnast kõrgemalt
Maapinnalt
Foto 5
Vaade laiema otsa poolt maapinnalt
Lähedalt maapinnast kõrgemalt
koos ilmakaartega
Foto 6
Vaade laiema otsa poolt lähedalt maapinnast kõrgemalt
Välispiirjoonest 45 cm kaugusel jälje sees
lebab korrapäraste piirjoontega halli värvi ja
jälje keskme suunas purunenud otstega paekivitükk
Foto 48
Jälje laiema otsa välispiirjoonest 45 cm kaugusel jälje sees lebab korrapäraste piirjoontega halli värvi ja jälje keskme suunas purunenud otstega paekivitükk
Lohust 2 112 cm kaugusel
lebava puutüki kõrval asub kivikene,
millest osa on valget värvi
Foto 49
Jälje laiema otsa pool lohust 2 112 cm kaugusel lebava puutüki kõrval asub kivikene, millest osa on valget värvi

Tagasi algusesse