Lendav ketas

UFO jättis maapinnale jälje Kassari külas Hiiumaal


Sisukord
1×1px 1×1px
Fotografeeris,
lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Heledus- ja värvustsoonid ufo maandumisjäljel

Vaade maapinnast kõrgemalt
Foto 7
Vaade pikiteljel kitsama otsa poolt maapinnast kõrgemalt
Vaade maapinnalt
Foto 8
Vaade pikiteljel kitsama otsa poolt maapinnalt
Jälje kitsama otsa pool fotol 35 näidatud kohas
asub valge puru ja halli värvi kivide tsoon
Foto 45
Jälje kitsama otsa pool fotol 35 näidatud kohas asub valge puru ja halli värvi kivide tsoon
Foto 35
Valge puru ja halli värvi kivide tsoon
Sama tsoon ilma mõõtjoonlauata
Foto 46
Sama tsoon ilma mõõtjoonlauata
Samas tsoonis olev valge pulbri pesa
Foto 47
Samas tsoonis olev valge pulbri pesa

Tagasi algusesse