Teated Kosmosest
Sisukord


Tasakaalustatud areng

Inimkond vajab uusi energiaid !

Inimesed vajavad uusi energiaid ja nad saavad neist teateid vaimsete tasapindade kaudu. Maa on olnud kosmilises eraldatuses väga kaua ja valedest otsustest ning nende tagajärgedest kahju saanud. Kui isolatsioon saab otsa, antakse teiste olendite poolt abi uute energiate ja mõtete-plaanide näol. Uute energiate abil võib kasutada teisi liiklusvahendeid, mis ei tarvita nii suuri lennuvälju ja raudteid ja maanteid, vaid kulgevad vabalt õhus.

Uued energiad teevad võimalikuks planeetidevahelised lennud ehk kosmoselennud.

Siis ei tarvitata enam suuri hoidlaid ja rasket kosmosetehnikat, vaid väga kergeid ja kiireid võimalusi liikumiseks. Kontramagnetismil põhinev energia ülekanne, mis tuleb lähitulevikus inimeste teadvusesse ja kasutamisele, suurendab nende kiirete laevade liikumist Maa õhuruumis.

Päikeseenergiat hakatakse kasutama täiesti uuel viisil, aga on teisigi energiavorme, mida inimene võib võtta kasutusele, siis kui neid eelarvamusteta hakatakse uurima ja kasutama ning unustatakse majanduslik kasu, mida inimene võib saada õlidest valmistatud ainete arvel.

Kosmoses olev energia võimaldab planeetidevahelist liikumist. Kõige selle jaoks on vajalik suur muudatus, mis peab toimuma inimeste mõtlemises. Tuleb lahti saada vanadest ettekujutustest ja hakata heastama tõsiasja, et elu on mujalgi ja veel palju kõrgemal tasandil kui see Maal praegusel hetkel on.

Tehniline areng on toimunud sellel planeedil nendes raamides, milleni see võis jõuda inimlike mõttemallide järgi.

Nendes on vana energia ja need ei toimi loodetud jõul. Selles suhtes muudatus peab tulema ja muudatus peab olema tõepoolest radikaalne, sest vana energia on eemaldatav ja uus peab asemele tulema.

Nii kaua, kui lapitakse vanu ja remonditakse endisi ehitusi, need varem või hiljem varisevad, kui mõelda kaugemale tuleviku suunas, siis uued olukorrad tuleb ehitada uuele vundamendile.

See muudatuste aeg peab mõjutama ka inimeste tegusid sellel planeedil, mil viisil nad elavad ja kuidas tarvitavad loodusrikkusi.

Tegelikult polegi vaja nii palju kulutada, isegi see on suur võit, kui veidi vähendatakse soove ja piiratakse vajadusi - ei raisata nii palju. Uusi energiaid kasutades tullakse paremini toime kui aatomijõudu kasutades, sest looduslik energia ei vii kunagi sellise katastroofini, mis ootaks ees tuumakatastroofi puhul - mis oleks lõpp !

Kui elatakse Universumi koostöö olukorras, siis sealt tulevad hoopis uued ideed ja on võimalik ehitada sootuks uut tehnikat, mis ei vaja neid suuri ja saastavaid tehaseid ja aatomijaamu, need võib unustada.

Et vana mõtteenergia saab otsa, see ei saa kesta uue mõtteenergia olukorras, tuleb uusi ideid ja olukordi.

Teile saadetakse täiendust teistelt planeetidelt. Maa läheduses on eriti rohelisi, valgustatud planeete, millel on hea tugev loodus ja loomastik, mis on puutumatu, sealt saab Maa täiendust.

Ka muudatused atmosfääris saavad olema suured. Tuleb rahulik ja mahe ilmastik, kus erinevused temperatuuris pole nii suured, kui praegu. Külmade ja soojade paikade vaheline erinevus väheneb.Tagasi algusesse