Teated Kosmosest
Sisukord


Uued olendid

On olemas olendeid, keda Maa asukad ei saa märgata, sest inimesed on madalal füüsilisel sagedusel.

Kui planeedi muudatustega seoses on inimeste sagedus tõusnud, suudetakse märgata teistsuguseid olendeid.

Vaimutasandid on täis erinevaid olendeid, põhiolemuselt on nagu inimesed, aga teises olukorras.

Nad ei ole jämemateriaalse keha küljes, vaid nad on kerges vaimumaailma kujus. Selline vaimutasandi olend on oma kujult ka teistsugune kui füüsilise tasapinna inimene. Füüsilise inimese kuju hakkab muutuma. Praegune vale info eemaldatakse kehast ja see muutub kergemaks.

Valed programmid, mis inimese sees on, mis on tootnud haigusi ja vaevusi nii kehaliselt kui ka vaimselt, eemaldatakse.

See kõik on põhjustatud valest juhtimisest ja ekspluateerivast poliitikast.

Muutuste järel muutuvad kõik need asjad, ehkki need ei muutu ühe silmapilguga ja ehk mitte kahegagi, aga algus on tehtud.

See ei tähenda seda, et nüüd ja praegu igaüks näeb muudatusi; peab aru saama, et need algavad kosmilises tasapinnas, vaimsete muudatustena, valitseja vahetamisega ja selle järel algavad peegelduvad reaktsioonid Maal ja selle ümbruses ehk küll veidi hiljem, aga need tulevad.Tagasi algusesse