Teated Kosmosest
Sisukord


Vaba tahte valik

Alguses, kui Jumal lõi inimese, karmat ei olnud.

See tuli pattulangemise tagajärjel.

Karma tähendab inimese vaba tahte kasutamisel tahtlikult vale valiku tegemist.

Langenud Aadama pojad ja tütred abiellusid maa asukatega ehk põhihõimu esindajatega ja sidusid oma karma nendega. Need algupärased olendid olid süütud oma senises arengus ja nad said osa Aadama poegade vigadest.

Karma tähendab seda vaba tahte valikut, mis erineb Jumala tahtest ja plaanidest.

Taassünd ja karma on teineteisega seotud, aga mitte täies ulatuses, sest taassündimine on vabatahtlik ka siis, kui karmat ei ole.

Reinkarneerunud inimene või vabatahtlikult inimeseks saanu elab kas karma seoses või täidab oma ülesandeid.

Ka karma heastamine on vabatahtlik, aga kuni see pole ära tehtud, jääb reinkarnatsioonide ahel jõusse.

Ka madalamate tasandite elu kuulub taassünni ahelasse.

Üheltki tasandilt ei pääse ära, kui karmavõlg on maksmata.Tagasi algusesse