Lendav ketas

Ufonähtused HiiumaalSisukord

1×1px

1×1px
Lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

Uurimistulemused Paopel


Paope Ufovaatlus toimus eramu esimese korruse magamistoast. Hoone asub suurte puudega ümbritsetud maa-alal. Otse objekti vaatluse suunal, hoonest 60 m kaugusel kasvab tiheda võraga ilus kuusk. Umbes samal kaugusel hoonest, kuid veidi paremal pool, kasvavad mitu kasepuud. Puud asuvad aknast, mille kaudu vaatlus tehti, kagu suunas.

Vaade puudele vaatluse suunal
Vaatluskoht Paopel

Helekollane kera liikus akna vaatevälja ülemises osas paralleelselt ülemise aknaraamiga, seega kirde suunast edela suunda.

Vaatleja sõnade kohaselt oli õues kella viie ajal täiesti pime. Sellel hommikul oli tähistaevas, kuid kuud ei olnud. Kui vanem naine oli pimedas toas voodist tõusnud istuma selle serva peale, muutus tuba äkki nii valgeks nagu päeval.

Tema ees olevale pruunakat värvi riidekapile ilmusid aga liikuvate kaseokste varjud ja naisel tekkis tunne, et ehk kuu valgustab nii tugevasti ja tekitab tuule käes liikuvate kaseokste varjud kapile.

Seda mõeldes keeras ta oma näo akna poole ja nägi täiskuust natukene väiksemat helekollast kera kiiresti liikumas akna ülemise osa vaateväljas vasakult poolt paremale ehk kirdest edelasse.

Tegin kindlaks, et riidekapi peal liikuvate kaseokste varjud jäid voodi serval istuvast naisest paremale poole. Kasepuud, millede okste varjud tekkisid riidekapile, jäid aga naisest vasakule poole.

Seega oleks pidanud valgustav objekt liikuma hoopis vastupidises suunas ehk tulema edelast ja minema kirdesse. Objekti tegelik liikumine oli aga vastupidine.

Minu tähelepanekud:

 1. Liikuvate kaseokste varjud riidekapil tekkisid siis, kui objekt oli akna vaateväljast veel küllalt kaugel kirdes ehk vasakul pool.
 2. Toa muutumine valgeks nagu päeval pidi tekkima selle tõttu, et objekti ees pidi olema suure valgusjõuga ja väga pikalt ette ulatuv valgustsoon.
 3. Samas aga, kui kera oli akna vaateväljast läbi läinud, kadus ka valgus koheselt nii, et tuba muutus jälle täiesti pimedaks.
 4. Seega on võimalik teha järelduse, et objekti taga valgustsoon puudus.
 5. Vaatlus toimus paar minutit enne kella viit varahommikul.
 6. Vaatluse ajal mingisugust heli kuulda ei olnud.

Tähelepanekud Järvamaa vaatluse kohta:

Foto ajalehest SL ÕHTULEHT 16.03.2002.a.
Kose vallas Järvamaal olid säraküünlana põleva objekti vaatlejateks Valdu Välimäe ja Uve Holtsmeier
Kose vallas Järvamaal olid säraküünlana põleva objekti vaatlejateks
Valdu Välimäe ja Uve Holtsmeier
 1. Järvamaal Kose vallas olid vaatlejateks kaks metsatööl olnud meest.
 2. Vaatlejate sõnade kohaselt oli objekti liikumise suund idast läände.
 3. Vaatlus toimus kella viie paiku varahommikul.
 4. Vaadeldi üleni põlevat imelikku piklikku objekti, mille taga olev tulesaba oli pikk ja põles heledasti...nagu keevitustuli. Aga nii valge see ka ei olnud, et oleks neid valgustanud.
 5. Mingit heli kuulda ei olnud.

Paope ja Järvamaa vaatluste võrdlus

Sarnased jooned:

 1. Mõlemas vaatluses oli objektide liikumise suund sarnane.
 2. Mõlema objekti vaatlus toimus peaaegu üheaegselt hommikul kell viis.
 3. Kumbagi objekti liikumisel vaatlejad ei täheldanud heli olemasolu.
 4. Objekti vaadeldi läbi klaasi. Paopel toimus vaatlus läbi aknaklaasi, Kosel läbi metsatöö masina kabiini klaasi.
 5. Mõlema objekti vaatluse aeg oli küllalt lühike.
 6. Paopel ja Kose vallas vaadeldud objektid jäid vaatlejatest enam-vähem samasse suunda - Paopel kagusse ja Kose vallas lõunasse.
  Kuna aga Kose vallas toimunud vaatlusel määrati objekti liikumise suund ainult peamiste ilmakaarte suhtes, siis pole välistatud, et seegi objekt liikus kirdest edelasse.

Erinevad jooned:

 1. Paopel vaadeldi helekollast kera, mis ei leegitsenud ja millel puudus saba.
 2. Objekti ees pidi olema suure valgusjõuga ja väga pikalt ette ulatuv valgustsoon, mis muutis pimeda toa valgeks nagu päeval.
 3. Valgusallikas, mis tekitas kaseokste varjud riidekapile, oleks pidanud asuma hoopis vastassuunas.
 4. Kera tegeliku valgusallikana asus aga samal ajal teiselpool eemal ja jõudis alles hiljem kohta, kust temalt lähtuv valgus oleks pidanud tekitama kasepuude okste varjud riietekapile.
 5. Paope ja Kose vaatluskoha vaheline kaugus on linnulennult umbes 150 km.
 6. Vaatluskoht Kosel asub Paopega võrreldes ida suunas, sellest umbes 10o võrra kirdesse.
 7. Paopel vaadeldud kollane kera jäi vaatlejast kagu suunda.
 8. Vaatluskohas Kose vallas jäi põlev objekt vaatlejatest lõuna suunda.
 9. Kuna mõlemate objektide vaatlusajad langevad kokku ja nende liikumise suunad samuti, siis võib teha järelduse, et üksteisest 150 km kaugusel asunud vaatlejad nägid kahte erinevat objekti.

Järvamaa- ja 1976.a. Elva vaatluse sarnased jooned:

 1. Objekt asus vaatleja suhtes põhjataevas
 2. See liikus tohutu kiirusega
 3. Vaatluse aeg oli lühike
 4. Objekti leegitsemine oli punane sarnanedes tulekahjuga
 5. See oli nagu raud elektrikeevituse valguses
 6. Keha tagant sirutus välja tore ja väga helenduv saba, mille ääred olid sirgjoonelised
 7. Keha kihutas vaatlejast horisontaalselt mööda
 8. Vaatleja arvas, et mõni tehiskeha on sattunud atmosfääri ja põleb nüüd ära

Järvamaa- ja 1976.a. Elva vaatluse erinevad jooned:

Esimeses faasis, mis kestis väga lühikest aega, oli objekt tohutu kiirusega liikuv aurutomp

Teises faasis lõi objekt kohe leegitsema.
Leegid olid punased ja sarnanesid väga tulekahjuga.
Leekidest puges välja selgete kontuuridega ümmarguse keha esiots.
Kesk- ja tagaosa polnud näha, see mattus leekide ja kuumade gaaside hägusse.

Kolmandas faasis leegid kadusid umbes 3 - 4 sekundi jooksul, ainult üksik punane leek süttis veel esiosas, paljastades keha ülaosa.
Sel hetkel nägi vaatleja, et keha polnud ei hõõguv ega helenduv, vaid tumehall nagu raud elektrikeevituse valguses.
Ta oli eest ümar, võrkpalli suurune, ülalt pisut kumer, tahapoole kitsenev.
Altpoolt oli keha valgustamata ja polnud nähtav.

Neljandas faasis sirutus keha tagant välja tore ja väga helenduv saba, mille ääred olid sirgjoonelised.
Ees oli saba kitsas ja väga hele, tagapool laienev ja veidi kahvatum. Keskosas vaheldusid violetne ja valge.
Kahel korral süttisid saba keskosas täiesti sinised tähekesed nagu säraküünla sädemed.
Võrratult kaunis sabas lõid aeg-ajalt sätendama sinised tähekesed, keha tumedalt küljelt loitsid paaril korral järjestikku reas kolm heledat täppi, nagu oleks keha seest põlenud.
Veel paar sekundit ja kadus ka helenduv saba itta ning oligi kõik.

How to Use "Google Translate"


The First Way:
 • Choose from the "Google Translate" gadget the language you want to translate into and select it and the whole web page text is translated into your choosen language.
The Second Way:
 1. Select the text you want to translate on the web page.
 2. Choose "Copy" for the selected text.
 3. Click on the "Google Translate" gadget text area.
 4. Now opens the "Google Translate" web page and paste the selected text into the form box.
 5. Choose from the right form the language you want to tramslate into and click on "Translate".
Tagasi algusesse