Lendav ketas


Sisukord

1×1px
1×1px
Fotod õhust
Ants Taul

Lehekülje koostas
& teostas
Ivo Tarmisto

Andmed rohuringi avastajast

Taulide kodu
Taulide puhkemaja Taulide rõngasjärv

Klõps fotol avab suure pildi
Fotod Ants Tauli kodust, puhkemajast ja rõngasjärvest
Riidaja külas, Põdrala vallas, Valgamaal.
Põdrala vald asub Lõuna - Eestis, Valga maakonna põhjaosas.
Valla pindala on 127,2 km2, elanike arv 1047. Vald jaguneb 14 külaks, suurim neist 307 elanikuga Riidaja.