Lendav ketas


Sisukord

1×1px
1×1px
Fotod õhust
Ants Taul

Lehekülje koostas
& teostas
Ivo Tarmisto

Pesad pinnases rohuringi serval


Üksik pesa pinnases Üksik pesa pinnases
Üksik kõver jälg pinnases Kaks kõrvuti asetsevat kõverjälge pinnases
Klõps fotol avab suure pildi

Rohuringi kagusektoris, ehk sektoris lõuna- ja idasuuna vahel, rohurõnga välisservas on pinnases kolm kõverjälje kujulist pesa.
Rohuringi lõunapunktist mööda rohuringi välisperimeetrit idapunkti suunas 6,5 m kaugusel on pinnases kaks kõrvutiasetsevat kõverjälje kujulist pesa.
Jäljed asetsevad üksteisest 20 cm kaugusel. Jälgede pikkus on 30 cm.
Jälgede sees mõlemas otsas on ümarapõhjalised pinnasesse vajutatud süvikud. Süvikute läbimõõt ühel jäljel on 8 cm ja teisel jäljel 12 cm. Mõlemad jäljed on keskkohalt kitsamad kui otstest.
Süvikud jälgede otstes kujutavad endast hästi tihendatud pinnasega pesasid, mis sõrmedega katsudes olid siledad.
Mõlemas jäljes on rohi täielikult koltunud, seevastu jälgesid ümbritsev rohi on säilitanud oma värvuse.

Kolmas jälg asub eelnevatest jälgedest mööda rohurõnga välist perimeetrit 2,9 m kaugusel ida suunas.
Jäljest on tehtud kolmest eri suunast kolm fotot.
Eraldioleval jäljel on sarnane kuju eelnevatega.
Jälje pikkus on 30 cm. Jälje sees mõlemas otsas on ümarapõhjalised pinnasesse vajutatud süvikud. Süvikute läbimõõt on 8 cm. Jälg on keskkohalt kitsam kui otstest.
Süvikud jälgede otstes kujutavad endast hästi tihendatud pinnasega pesasid, mis sõrmedega katsudes olid siledad.
Jäljes on rohi täielikult koltunud, seevastu jälge ümbritsev rohi on säilitanud enamasti oma värvuse.

Väljade mõõtmine


Väljade mõõtmise teostasin biolokatsiooni meetodil. Kasutasin kahest pöörlist koosnevat süsteemi ja pendlit.
Väljade mõõtmisega tegin kindlaks, et rohurõngas kujutab endast 16,4 m läbimõõduga torukujulist välja, mille toruseina paksus on keskmiselt 1,5 m. Maa seest lähtuv torukujuline väli on tekitanud rohurõnga. Toruseina välja sees kasvavad rohurõngas kõrged ja tumerohelised naadid.
Toruseina välise külje ääres kagusektoris on kolm jälge, mis on tekitatud UFO poolt. Jäljed on tekitatud pinnasesse ufokiirega.

Tagasi algusesse