Lendav ketas


Sisukord

1×1px
1×1px
Fotod õhust
Ants Taul

Lehekülje koostas
& teostas
Ivo Tarmisto

Rohuringi asend
Tauli rõngasjärve suhtes


Rohuringi asend Tauli rõngasjärve suhtes
Rohuring asub suure sinkja joone parempoolsest otsast veidi kõrgemal.
Tauli rõngasjärv on rohumaa parempoolse serva juures pildi ülaosas.
Klõps fotol avab suure pildi