Lendav ketas


Sisukord

1×1px
1×1px
Fotod õhust
Ants Taul

Lehekülje koostas
& teostas
Ivo Tarmisto

Rohuringi struktuur


Üldvaade maast Vaade rohuringile maast
Rohuringi välisserv Rohuringi välisserv Rohuringi välisserv
Klõps fotol avab suure pildi


Rohuring asub endisel põllumaal, mis on aastatega muutunud rohumaaks, mida pole küntud. Rohumaa pikkus põhja - lõuna suunas on umbes 1,5 km ja ida - lääne suunas umbes 600 m. Lähim puudeviirg rohuringist lääne suunas on umbes 90 m kaugusel.
Rohuringist umbes 350 m kaugusel põhja suunas, rohumaa kitsama otsa suunas, kulgeb keskpinge kolmejuhtmeline õhuliin.
Rohuringi põhja poole suunatud küljel on tumerohelise vöö laius keskmiselt 3 m, seevastu lõuna poole suunatud küljel on see keskmiselt 2,4 m, vähenedes ringi lõuna suunas 1,5 m laiuseni.
Seega kujutab rohuring endast hoopis suurt rõngast.
Tumeroheliste taimede kõrgus rõngas on keskmiselt 1,4 m.
Rõngast sees- ja väljaspool olevate taimede kõrgus on keskmiselt alla meetri ja nende värvus on enamasti palju heledam, kui rõngas olevatel taimedel.
Tumerohelises rõngas olevad taimed on tavalised naadid ( Aegopodium podagraria ), mis vaatluse ajal 05. juulil 2003.a. parasjagu õitsesid.
Rõngast sees- ja väljaspool on peamiseks taimeliigiks samuti naat.

Naat ( harilik)
( Aegopodium podagraria )

Naat on mitmeaastane rohttaim kõrgusega 0,5 kuni 1 m.
Õite kroonlehed on valged. Õitseb juunist augustini.
Lehe ülakülje värvus on kollakas- kuni rohuroheline, alakülg on hallikas roheline.
Vars on õõnes, pisut vaoline.
Kasvukohtadena eelistab lämmastikurikkaid liivsavikaid või savikaid alasid. Soodsates kohtades esineb sageli massiliselt.

Tagasi algusesse