UFOORGANISATSIOONID

A P R O

USA lipp


Aerial Phenomena Research Organization

PO Box 51 Savanna Il. 61074

Üks vanimaid UFOuurimis organisatsioone kogu maailmas. Lorenzenid

Moodustati 1952.a. Coral E. Lorenzeni ja Leslie James Lorenzeni poolt.

APRO aktsepteerib, et UFOd võivad olla humanoidide ruumilaevad teistest päikesesüsteemidest, kes metoodiliselt uurivad planeet Maad.

Organisatsiooni ülesanne on koguda, uurida ja süstematiseerida raporteid UFOde kohta. Juba 1968.a. organiseeriti uurijate võrgu üle terve maailma. Praegu on ufovaatlejaid USAs üle 500 ja välismaal üle 50 inimese. Organisatsioon on mittetulunduslik ja liikmete koguarv on üle 3000.

Coral Lorenzen on ka APRO Bulletin'i väljaandja. See ilmub kord kuus. Coral ja Jim Lorenzenid on mitmete uforaamatute autorid. Loe osast UFOuurijad.


NB ! Logode kaudu pääsed organisatsioonide kodulehekülgedele.


                          BUFORA logoInglismaa lipp

BUFORA

British UFO Research Assosiation

Bufora alustas 1959.a. kui Londoni UFOuurimis Organisatsioon ( LUFORO ), kes andis välja kord kuus ajakirja: LUFORO Bulletin.

1964.a. mitmed briti uforühmad ühinesid ja moodustus BUFORA. 1975.a. registreeriti organisatsioon ametlikult kui mittetulunduslik ühing.

Briti UFOuuringute Assotsiatsioon on pühendunud UFOnähtuste teaduslikule uurimisele, pidades väga oluliseks objektiivset lähenemist. See ühendab endas kaht omavahel seotud suunda: uurimine ja teaduslik analüüs.

Organisatsioon annab välja kahe kuu tagant ilmuvat ajakirja "UFO Times", mis valgustab jooksvat arengut, teadustegevust, märkimisväärseid uuringuid ja arutelusid laiematel teemadel. Lisaks avaldatakse juhtumite kirjeldusi, teadusartikleid ja broshüüre kitsamatel teemadel.

Korraldataks loenguid, tavaliselt kuu esimesel laupäeval, mis kujunevad enamasti avatud, elavaks diskussiooni- ja vaidluskohaks.

Sponsoreeritakse  perioodiliselt rahvusvahelisi konverentse; 1991.a. Sheffieldi konverents tõi kokku delegatsioone kõigilt kontinentidelt.

BUFORA võtab liikmeks kõiki, kes tunnevad siirast inimlikku huvi UFOuuringute vastu ning kes toetavad Assotsiatsiooni üldisi eesmärke.

BUFORas töötab ka ööpäevane infotelefon: 09068 121886


GEORGE  ADAMSKI  FOUNDATION

USA lipp

Adamski Foundation P.O. Box 1722 Vista CA 92085

Kodulehekülg

Selle kontaktorganisatsiooni eesmärgiks on levitada George Adamski poolt ruumiinimeste käest saadud materjale inimestele Maal.

Organisatsiooni kreedoks on: UFOd on humanoidolendite ruumilaevad peamiselt meie Päikesesüsteemist aga ka teistest Päikesesüsteemidest üle terve Universumi.

See mittetulunduslik organisatsioon loodi 1965.a. Alice K.Wells'i poolt. Praeguseks on organisatsioonis tuhandeid liikmeid üle kogu maailma.

Kord kvartalis avaldatakse ahakirja  "Cosmic Bulletin"


CUFOS logo
J.Allen  Hynek  Center  For  UFO  Studies
USA lipp

2457 W. Peterson Avenue Chicago IL 60659

CUFOS on rahvusvaheline organisatsioon, kelle liikmeskonda kuuluvad teadlased, akadeemikud,uurijad ja vabatahtlikud, kes soovivad tegeleda UFOprobleemi uurimise ja analüüsiga. Organisatsiooni eesmärgiks on äratada üldsuses teaduslikku huvi UFOprobleemi vastu ja olla kui arhiiv kogu UFOfenomeni puudutavate dokumentide, vaatlusprotokollide ja publikatsioonide alal.


Prantsusmaa lipp

French Federation of Ufology

Le Montleric 1 C 177 Chemin de St-Antoine a St-Joseph 13015 Marseilles France

Prantsusmaa ufohuvilisi ühendav organisatsioon

Kodulehekülg

C.E.R.P.A.

BP 114 13363 Marseille Cedex 10 France

Ufo-uuringud

Rahvusvahelised Ufo-kongressid, -konverentsid ja -seminarid

Kirjastustegevus


USA lipp
MUFON
Mutual UFO Network

P.O. Box 369 Morrison CO 80465-0369

Suurima liikmeskonnaga UFO-organisatsioon maailmas

Ülemaailmsete UFO-sümpoosiumite, -konverentside ja -seminaride korraldamine

Mitmesugune kirjastustegevus

Kodulehekülg


Ufonorge logo
UFO NORWAY
Norra lipp
Koduleheküljelt võib lugeda:

 Info UFO - Norway kohta

 Ülevaade organisatsioonistHessdahlen logo

 Info organisatsiooni poolt väljaantava UFOajakirja kohta

 Artiklid inglise keeles

 Uudised kogu maailmast

 Kohalikud UFOgrupid Norras

 Pääs teistele Web - lehtedele


Rootsi lipp
UFO SWEDEN
UFO Sweden logo

Asutatud : 02. september 1970.a.

02.09.1995.a. toimus Kesk-Rootsi Lersäteri õppekeskuses UFO-Swedeni 25 tegevusaasta tähistamine. Kohal olid kolm organisatsiooni esimeest: praegune Clas Svahn ning endised Christer Nordin ja Bevan Berthelsen.

1977.a. peale on UFO-Sweden korraldanud igal sügisel ühel nädalavahetusel õppepäevad, kuhu kogunevad väliuurijad ja konsultandid. Reedest pühapäevani kuulatakse loenguid, milles räägitakse tunnistajate psüühikast, eksikombel UFOdeks peetud objektidest ja religioonide ajaloost.

H.Blomqvist tegi ettekande, rõhutades, et 25 aasta jooksul on UFO-Sweden läbi käinud pika arengutee: kui organisatsiooni algusaastail olid valdavad esoteerilised huvid ja usk Maa-välistesse olevustesse, siis nüüd on tegemist ühendusega, mis üritab läheneda UFO-teemale teaduslikult.


UFOINFO logo
UFOINFO
Koduleht sisaldab : informatsioon UFOde kohta üle kogu maailma.

 Organisatsioonide nimed ja aadressid

 Ajakirjad

 Raamatumüüjad

 Organisatsioonil on ka kõik aastakäigud " UFO ROUNDUP " iganädalasest uudistebülletäänist.


SUOMEN UFOTUTKIJAT RY Soome lipp

Kodulehekülg sisaldab:

 Vaatlusankeet  UFOnähtuste klassifikatsioon
 UFOvaatluste seas esinevad loodusnähtused   Soome tuntumad ufojuhtumid
 Kirjastustegevus  Lingid mitmesugustele UFO-lehekülgedele
 Soomekeelsed UFOraamatud